Списък на известните целеви видове в търсеното находище (код “0340”):

Scolitantides orion
Glaucopsyche alexis


Назад към предишната страница