Списък на известните целеви видове в търсеното находище (код “0330”):

Parnassius mnemosyne
Scolitantides orion
Glaucopsyche alexis
Melitaea trivia


Назад към предишната страница