Списък на известните целеви видове в търсеното находище (код “0350”):

Pyrgus cinarae
Parnassius mnemosyne
Scolitantides orion
Glaucopsyche alexis
Maculinea arion
Hipparchia senthes
Melitaea trivia


Назад към предишната страница