Пълната библиографска справка за търсеното заглавие “Илчев, 1921” е:

Илчев, Д. (1921) Принос към пеперудната фауна на Кресненското дефиле. Списание на Българската академия на науките 23: 85—110.


Назад към предишната страница