Списък на известните целеви видове в търсеното находище (код “0290”):

Scolitantides orion
Glaucopsyche alexis
Melitaea trivia


Назад към предишната страница