Списък на известните целеви видове в търсеното находище (код “3760”):

Pyrgus cinarae
Parnassius mnemosyne
Scolitantides orion
Glaucopsyche alexis
Maculinea arion
Melitaea trivia


Назад към предишната страница