Списък на известните целеви видове в търсеното находище (код “2450”):

Parnassius apollo
Limenitis populi
Melitaea trivia
Melitaea aurelia
Brenthis hecate


Назад към предишната страница