Пълната библиографска справка за търсеното заглавие “Буреш & Илчев, 1921” е:

Буреш, И. & Илчев, Д. (1921) Трети принос към пеперудната фауна на Тракия и Македония. Трудове на Българското природоизпитателно дружество 9: 61—86.


Назад към предишната страница