Пълната библиографска справка за търсеното заглавие “Тулешков, 1931” е:

Тулешков, К. (1931) Втори принос към пеперудната фауна на Али-ботуш пл. в Македония. Известия на Българското ентомологично дружество 6: 189—202.


Назад към предишната страница