Списък на известните целеви видове в търсеното находище (код “4640”):

Parnassius apollo
Limenitis populi
Neptis sappho
Neptis rivularis


Назад към предишната страница