Списък на известните целеви видове в търсеното находище (код “3950”):

Parnassius apollo
Erebia medusa
Erebia alberganus


Назад към предишната страница