Пълната библиографска справка за търсеното заглавие “Дряновски, 1936” е:

Дряновски, А. К. (1936) Принос към насекомната фауна на България и Македония. II. (Пеперуди, пчели-оси, мухи и скакалци). Известия на Българското ентомологично дружество 9: 237—256.


Назад към предишната страница