Списък на известните целеви видове в търсеното находище (код “1740”):

Parnassius mnemosyne
Parnassius apollo


Назад към предишната страница