Списък на известните целеви видове в търсеното находище (код “3960”):

Parnassius apollo
Erebia melas


Назад към предишната страница