Пълната библиографска справка за търсеното заглавие “Йоакимов, 1899” е:

Йоакимов, Д. (1899) Принос към фауната от насекоми на Рила-планина. Периодическо списание на Българското книжовно дружество в Средец 59: 758—778, 858—884.


Назад към предишната страница