Списък на известните целеви видове в търсеното находище (код “2980”):

Scolitantides orion
Apatura iris
Nymphalis xanthomelas
Euphydryas aurinia


Назад към предишната страница