Списък на известните целеви видове в търсеното находище (код “3230”):

Pieris ergane
Scolitantides orion
Nymphalis xanthomelas
Melitaea trivia


Назад към предишната страница