Пълната библиографска справка за търсеното заглавие “Тулешков, 1930” е:

Тулешков, К. (1930) Първи принос към пеперудната фауна на Търново и околността му. Известия на Българското ентомологично дружество 5: 125—162.


Назад към предишната страница