Списък на известните целеви видове в търсеното находище (код “2700”):

Scolitantides orion
Maculinea arion
Nymphalis xanthomelas
Melitaea trivia


Назад към предишната страница