Пълната библиографска справка за търсеното заглавие “Дириманов & Шикренов, 1962” е:

Дириманов, М. & Шикренов, Д. (1962) Принос към проучванията на пеперудната фауна на Средна гора. ВСИ — Пловдив. Научни трудове. Лозаро-градинарски факултет 12 (1): 219—230.


Назад към предишната страница