Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Хранилище > Образци скъпоценни камъни по цвят: черен


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен

Образци скъпоценни камъни по цвят: черен [изглед галерия]

Плеонаст — образец 0384
Плеонаст — образец 0385
Плеонаст — образец 0463
Плеонаст — образец 0442
Плеонаст — образец 0648
Плеонаст — образец 0650
Плеонаст — образец 0666
Плеонаст — образец 0670
Плеонаст — образец 0665
Плеонаст — образец 0671
Плеонаст — образец 0672
Плеонаст — образец 0673
Обсидиан — образец 0742
Дъгов обсидиан — образец 0617
Снежинков обсидиан — образец 0734
Снежинков обсидиан — образец 0738
Морион — образец 0135
Морион — образец 0136
Меланит — образец 0067
Меланит — образец 0515

Образци скъпоценни камъни по цвят: черен — 27
страница 1 от 2 следваща последна