Гемология
English | Български


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Плеонаст — образец 0666, снимка © НПМ
Плеонаст — образец 0666, снимка © НПМ

Плеонастобразец 0666

Произход

Югоизточна Азия
Тайланд, Канчанабури, Бо Флои
Плеонаст — образец 0666, карта на находището
Данни

Тегло: 1.42 ct; размери: 7.45 | 6.49 | 4.55 mm; форма: шестоъгълник; цвят: черен; чистота: непрозрачен; шлифовка: отлична; третиране: никакво.
Бележки

Чист образец; дизайн ‘Hexamixtum S 41-32’, отлична шлифовка на Тан Пен.

Други образци
Плеонаст — образец 0384Плеонаст — образец 0385Плеонаст — образец 0463Плеонаст — образец 0442Плеонаст — образец 0648Плеонаст — образец 0650Плеонаст — образец 0670Плеонаст — образец 0665Плеонаст — образец 0671Плеонаст — образец 0672Плеонаст — образец 0673

Още информация от ‘Класификация’


Междинна разновидност от серията херцинит-шпинел, богат на желязо шпинел или богат на магнезий херцинит. Често наричан черен шпинел.