Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Хранилище > Образци скъпоценни камъни по цвят: черен


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен

Образци скъпоценни камъни по цвят: черен [изглед галерия] (страница 2)

Меланит — образец 0517
Меланит — образец 0634
Меланит — образец 0641
Меланит — образец 0645
Гадолинит — образец 0087
Шерл — образец 0513
Шерл — образец 0222

Образци скъпоценни камъни по цвят: черен — 27
първа предишна страница 2 от 2