Гемология
English | Български


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Плеонаст — образец 0384, снимка © НПМ
Плеонаст — образец 0384, снимка © НПМ

Плеонастобразец 0384

Произход

Източна Азия
Китай
Плеонаст — образец 0384, карта на находището
Данни

Тегло: 0.13 ct; размери: 2.95 | 2.94 | 1.98 mm; форма: кръг; цвят: черен; чистота: непрозрачен; шлифовка: добра; третиране: никакво.
Бележки

Малък непрозразен образец; добра шлифовка стил брилянт. Източник: Дейвид Уайнберг, Multicolour Gems Ltd.

Други образци
Плеонаст — образец 0385Плеонаст — образец 0463Плеонаст — образец 0442Плеонаст — образец 0648Плеонаст — образец 0650Плеонаст — образец 0666Плеонаст — образец 0670Плеонаст — образец 0665Плеонаст — образец 0671Плеонаст — образец 0672Плеонаст — образец 0673

Още информация от ‘Класификация’


Междинна разновидност от серията херцинит-шпинел, богат на желязо шпинел или богат на магнезий херцинит. Често наричан черен шпинел.