Гемология
English | Български


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Меланит — образец 0515, снимка © НПМ
Меланит — образец 0515, снимка © НПМ

Меланитобразец 0515

Произход

Южна Африка
Южна Африка
Меланит — образец 0515, карта на находището
Данни

Тегло: 0.68 ct; размери: 6.17 | 5.22 | 3.21 mm; форма: овал; цвят: черен; чистота: непрозрачен; шлифовка: отлична; третиране: никакво.
Бележки

Много чист образец; дизайн ‘Ovalimixtum ST 42-39’, отлична шлифовка на Тан Пен.

Други образци
Меланит — образец 0067Меланит — образец 0517Меланит — образец 0634Меланит — образец 0641Меланит — образец 0645

Още информация от ‘Класификация’


От гръцката дума μελανός (меланос), ‘черен’. Черна, съдържаща титан, разновидност на граната андрадит.