Гемология
English | Български


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Плеонаст — образец 0673, снимка © НПМ
Плеонаст — образец 0673, снимка © НПМ

Плеонастобразец 0673

Произход

Югоизточна Азия
Тайланд, Канчанабури, Бо Флои
Плеонаст — образец 0673, карта на находището
Данни

Тегло: 0.73 ct; размери: 5.33 | 5.33 | 3.65 mm; форма: осмоъгълник; цвят: черен; чистота: непрозрачен; шлифовка: отлична; третиране: никакво.
Бележки

Чист образец; дизайн ‘Eight’ на Глен и Марта Варгас, отлична шлифовка на Тан Пен.

Други образци
Плеонаст — образец 0384Плеонаст — образец 0385Плеонаст — образец 0463Плеонаст — образец 0442Плеонаст — образец 0648Плеонаст — образец 0650Плеонаст — образец 0666Плеонаст — образец 0670Плеонаст — образец 0665Плеонаст — образец 0671Плеонаст — образец 0672

Още информация от ‘Класификация’


Междинна разновидност от серията херцинит-шпинел, богат на желязо шпинел или богат на магнезий херцинит. Често наричан черен шпинел.