Гемология
English | Български


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Родолит — образец 0262, снимка © НПМ
Родолит — образец 0262, снимка © НПМ

Родолитобразец 0262

Произход

Източна Африка
без точно находище
Родолит — образец 0262, карта на находището
Данни

Тегло: 0.60 ct; размери: 6.12 | 4.10 | 2.95 mm; форма: овал; цвят: умерено наситено пурпурно червен; много леко кафеникав; чистота: око-чист; шлифовка: добра; третиране: никакво.
Бележки

Много чист образец; добра смесен стил шлифовка.

Други образци
Родолит — образец 0647Родолит — образец 0660Родолит — образец 0308Родолит — образец 0341Родолит — образец 0001Родолит — образец 0653Родолит — образец 0636Родолит — образец 0637Родолит — образец 0731

Още информация от ‘Класификация’


В момента името се използва за всеки розов гранат от серията пироп-алмандин.