Гемология
English | Български


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Серия пироп-алмандин — образец 0621, снимка © НПМ
Серия пироп-алмандин — образец 0621, снимка © НПМ

Серия пироп-алмандинобразец 0621

Произход

Източна Африка
Танзания, Аруша, Наманга
Серия пироп-алмандин — образец 0621, карта на находището
Данни

Тегло: 0.94 ct; размери: 5.20 | 5.15 | 3.72 mm; форма: осмоъгълник; цвят: умерено тъмно леко пурпурно червен; наситен; чистота: око-чист; шлифовка: отлична; третиране: никакво.
Бележки

Много чист образец; отлична смесен стил шлифовка. Източник: Джефри Дейвис, Jeffery Davies Fine Jewelry & Gemstones.

Други образци
Серия пироп-алмандин — образец 0141Серия пироп-алмандин — образец 0125Серия пироп-алмандин — образец 0005

Още информация от ‘Класификация’


Междинен по състав между пироп и алмандин; включва т. нар. родолит.