Гемология
English | Български


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Променящ цвета си гранат — образец 0120, снимка © НПМ
Променящ цвета си гранат — образец 0120, снимка © НПМ

Променящ цвета си гранатобразец 0120

Произход

Източна Африка
Мадагаскар, Толиара, Андрой, Бекили
Променящ цвета си гранат — образец 0120, карта на находището
Данни

Тегло: 0.61 ct; размери: 5.60 | 4.07 | 3.11 mm; форма: овал; цвят: умерено много наситено зеленикаво син; леко сивкав; чистота: око-чист; шлифовка: много добра; третиране: никакво.
Бележки

Много чист образец; много добра смесен стил шлифовка. Промяната на цвета се дължи на относително високо съдържание на ванадий (Schmetzer & Bernhardt, 1999). Източник: Дейвид Уайнберг, Multicolour Gems Ltd.

Други образци
Променящ цвета си гранат — образец 0272

Още информация от ‘Класификация’


Разновидност на гранатите от серия пироп-спесартин със смесен състав. Проявява промяна на цвета при дневна светлина и при изкуствено осветление.