Гемология
English | Български


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Хромов пироп — образец 0289, снимка © НПМ
Хромов пироп — образец 0289, снимка © НПМ

Хромов пиропобразец 0289

Произход

Северна Америка
САЩ, Аризона, окръг Апачи, Индиански резерват навахо
Хромов пироп — образец 0289, карта на находището
Данни

Тегло: 0.37 ct; размери: 3.90 | 3.90 | 2.66 mm; форма: осмоъгълник; цвят: умерено тъмно леко пурпурно червен; наситен; чистота: око-чист; шлифовка: добра; третиране: никакво.
Бележки

Много чист образец; добра смесен стил шлифовка. Източник: Майкъл Аса, Gem Line Inc.

Други образци
Хромов пироп — образец 0657

Още информация от ‘Класификация’


Разновидност на пиропа, богата на хром. Също така се нарича ‘гранат от мравуняк’. В щата Аризона, САЩ, те се намират около мравуняци. Мравките срещат гранатите, докато изкопават подземните си проходи, изтеглят ги към повърхността и ги изхвърлят.