Гемология
English | Български


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Гранат малая — образец 0480, снимка © НПМ
Гранат малая — образец 0480, снимка © НПМ

Гранат малаяобразец 0480

Произход

Източна Африка
Танзания
Гранат малая — образец 0480, карта на находището
Данни

Тегло: 0.46 ct; размери: 4.44 | 4.42 | 2.98 mm; форма: осмоъгълник; цвят: светлочервен; много леко кафеникав; чистота: око-чист; шлифовка: отлична; третиране: никакво.
Бележки

Много чист образец; дизайн ‘Petal’ на Глен и Марта Варгас, отлична шлифовка на Тан Пен.

Други образци
Гранат малая — образец 0048Гранат малая — образец 0032Гранат малая — образец 0230Гранат малая — образец 0231Гранат малая — образец 0243Гранат малая — образец 0247Гранат малая — образец 0237Гранат малая — образец 0398Гранат малая — образец 0268Гранат малая — образец 0269Гранат малая — образец 0238Гранат малая — образец 0239Гранат малая — образец 0399

Още информация от ‘Класификация’


Разновидност на гранатите от серия пироп-спесартин със смесен състав.