Гемология
English | Български


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Гранат малая — образец 0237, снимка © НПМ
Гранат малая — образец 0237, снимка © НПМ

Гранат малаяобразец 0237

Произход

Източна Африка
Танзания
Гранат малая — образец 0237, карта на находището
Данни

Тегло: 0.21 ct; размери: 3.54 | 3.54 | 2.30 mm; форма: кръг; цвят: светлооранжев; наситен; чистота: око-чист; шлифовка: добра; третиране: никакво.
Бележки

Много чист образец; добра шлифовка стил брилянт.

Други образци
Гранат малая — образец 0048Гранат малая — образец 0480Гранат малая — образец 0032Гранат малая — образец 0230Гранат малая — образец 0231Гранат малая — образец 0243Гранат малая — образец 0247Гранат малая — образец 0398Гранат малая — образец 0268Гранат малая — образец 0269Гранат малая — образец 0238Гранат малая — образец 0239Гранат малая — образец 0399

Още информация от ‘Класификация’


Разновидност на гранатите от серия пироп-спесартин със смесен състав.