Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Хранилище > Образци скъпоценни камъни по цвят: сив


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен

Образци скъпоценни камъни по цвят: сив [изглед галерия] (страница 3)

Опал — образец 0715
Опал — образец 0716
Опал — образец 0717
Опал — образец 0718
Опал — образец 0721
Опал — образец 0347
Лунен камък — образец 0096
Лунен камък — образец 0366
Лунен камък — образец 0360
Санидин — образец 0017
Лабрадорит — образец 0677
Псиломелан — образец 0724
Псиломелан — образец 0725
Псиломелан — образец 0323
Хематит — образец 0031
Хематит — образец 0405
Хематит — образец 0407
Хематит — образец 0440
Хематит — образец 0171

Образци скъпоценни камъни по цвят: сив — 59
първа предишна страница 3 от 3