Гемология
English | Български


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Хематит — образец 0407, снимка © НПМ
Хематит — образец 0407, снимка © НПМ

Хематитобразец 0407

Произход

Източна Африка
Танзания
Хематит — образец 0407, карта на находището
Данни

Тегло: 3.19 ct; размери: 10.18 | 7.72 | 3.50 mm; форма: овал; цвят: тъмносив; чистота: непрозрачен; шлифовка: средна; третиране: никакво.
Бележки

Чист образец; смесен стил шлифовка.

Други образци
Хематит — образец 0031Хематит — образец 0405Хематит — образец 0440Хематит — образец 0171

Още информация от ‘Класификация’


Акцесорен минерал във фелзични магмени скали, сублимат от късен стадий във вулканични скали и във високотемпературни хидротермални жили. Продукт на контактен метаморфизъм и в метаморфозирали свързани железни формации. Честа спойка в седиментни скали и основна съставка в оолитни железни формации (Anthony et al., 2001—2005).