Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Хранилище > Образци скъпоценни камъни по цвят: сив


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен

Образци скъпоценни камъни по цвят: сив [изглед галерия]

Млечен кварц — образец 0044
Млечен кварц — образец 0475
Млечен кварц — образец 0358
Млечен кварц — образец 0282
Млечен кварц — образец 0374
Млечен кварц — образец 0704
Млечен кварц — образец 0705
Млечен кварц — образец 0042
Млечен кварц — образец 0186
Опал — образец 0036
Опал — образец 0080
Опал — образец 0386
Опал — образец 0746
Опал — образец 0747
Опал — образец 0748
Опал — образец 0365
Мрамор — образец 0613
Доломит — образец 0165
Хаулит — образец 0018
Дъгов лунен камък — образец 0571

Образци скъпоценни камъни по цвят: сив — 59
страница 1 от 3 следваща последна