Гемология
English | Български


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Лунен камък — образец 0360, снимка © НПМ
Лунен камък — образец 0360, снимка © НПМ

Лунен камъкобразец 0360

Произход

без точно находище [Африка]
Данни

Тегло: 13.30 ct; размери: 21.05 | 16.65 | 7.70 mm; форма: щит; цвят: светлосив; чистота: полупрозрачен; шлифовка: добра; третиране: никакво.
Бележки

Много чист образец; добра степенчат стил шлифовка.

Други образци
Лунен камък — образец 0131Лунен камък — образец 0132Лунен камък — образец 0162Лунен камък — образец 0163Лунен камък — образец 0106Лунен камък — образец 0095Лунен камък — образец 0099Лунен камък — образец 0092Лунен камък — образец 0093Лунен камък — образец 0096Лунен камък — образец 0366

Още информация от ‘Класификация’


Популярно име за перлен и опалесцентен ортоклаз.