Гемология
English | Български


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Лабрадорит — образец 0677, снимка © НПМ
Лабрадорит — образец 0677, снимка © НПМ

Лабрадоритобразец 0677

Произход

Източна Африка
Мадагаскар
Лабрадорит — образец 0677, карта на находището
Данни

Тегло: 3.31 ct; размери: 9.75 | 6.17 | 5.21 mm; форма: правоъгълник; цвят: светлосив; чистота: полупрозрачен; шлифовка: отлична; третиране: никакво.
Бележки

Чист образец; дизайн ‘Rectangulum Cab’, отлична шлифовка на Тан Пен.

Още информация от ‘Класификация’


Разновидност на анортита; плагиоклазен фелдшпат с албит:анортит моларно съотношение в границите от 30:70 до 50:50.