Гемология
English | Български


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Санидин — образец 0017, снимка © НПМ
Санидин — образец 0017, снимка © НПМ

Санидинобразец 0017

Произход

Южна Азия
Шри Ланка
Санидин — образец 0017, карта на находището
Данни

Тегло: 1.08 ct; размери: 8.15 | 6.12 | 4.20 mm; форма: овал; цвят: светлосив; чистота: око-чист; шлифовка: много добра; третиране: никакво.
Бележки

Много чист образец; много добра смесен стил шлифовка. Източник: Джон Брадшоу, Coast to Coast Rare Stones International.

Още информация от ‘Класификация’


Най-чест във фелзични вулканични скали; във вулканично стъкло; също от мафични, високотемпературни контактни метаморфни и хидротермално променени скали; от еклогитни нодули в кимберлит (Anthony et al., 2001—2005).