Гемология
English | Български


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Андезин — образец 0349, снимка © НПМ
Андезин — образец 0349, снимка © НПМ

Андезинобразец 0349

Произход

без точно находище [Африка]
Данни

Тегло: 2.35 ct; размери: 9.44 | 6.60 | 6.20 mm; форма: осмоъгълник; цвят: светложълт; наситен; чистота: око-чист; шлифовка: отлична; третиране: никакво.
Бележки

Много чист образец; ъгли [променени на 44, 44.7, 66.5 при павилиона; пропускайки след 45 при короната] като при ‘Opposing Corners 15’ на Роберт Х. Ланг, отлична шлифовка на Тан Пен.

Други образци
Андезин — образец 0305Андезин — образец 0306Андезин — образец 0129Андезин — образец 0410Андезин — образец 0331Андезин — образец 0320Андезин — образец 0726Андезин — образец 0727Андезин — образец 0267Андезин — образец 0342Андезин — образец 0345Андезин — образец 0278

Още информация от ‘Класификация’


Разновидност на албита; плагиоклазен фелдшпат с албит:анортит моларно съотношение в границите от 50:50 до 70:30.