Гемология
English | Български


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Олигоклаз — образец 0274, снимка © НПМ
Олигоклаз — образец 0274, снимка © НПМ

Олигоклазобразец 0274

Произход

Източна Африка
Мадагаскар
Олигоклаз — образец 0274, карта на находището
Данни

Тегло: 1.61 ct; размери: 10.64 | 7.20 | 4.54 mm; форма: шестоъгълник; цвят: много светло много леко синкаво зелен; чистота: око-чист; шлифовка: много добра; третиране: никакво.
Бележки

Много чист образец; дизайн ‘Hexaelongatis 44-30’, много добра шлифовка на Тан Пен.

Други образци
Олигоклаз — образец 0072Олигоклаз — образец 0285

Още информация от ‘Класификация’


Разновидност на албита; плагиоклазен фелдшпат с албит:анортит моларно съотношение в границите от 90:10 до 70:30.