Гемология
English | Български


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Андезин — образец 0726, снимка © НПМ
Андезин — образец 0726, снимка © НПМ

Андезинобразец 0726

Произход

без данни за находище
Данни

Тегло: 0.44 ct; размери: 5.18 | 4.53 | 3.70 mm; форма: шестоъгълник; цвят: умерено тъмночервен; много леко кафеникав; чистота: леко включен; шлифовка: отлична; третиране: дифузия.
Бележки

Леко включен образец; дизайн ‘Hexamixtum S 41-32’ [ъгълът на павилиона променен на 45.00], отлична шлифовка на Тан Пен.

Други образци
Андезин — образец 0305Андезин — образец 0306Андезин — образец 0129Андезин — образец 0410Андезин — образец 0331Андезин — образец 0320Андезин — образец 0727Андезин — образец 0267Андезин — образец 0342Андезин — образец 0345Андезин — образец 0278Андезин — образец 0349

Още информация от ‘Класификация’


Разновидност на албита; плагиоклазен фелдшпат с албит:анортит моларно съотношение в границите от 50:50 до 70:30.