Гемология
English | Български


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Андезин — образец 0278, снимка © НПМ
Андезин — образец 0278, снимка © НПМ

Андезинобразец 0278

Произход

без точно находище [Африка]
Данни

Тегло: 0.76 ct; размери: 8.74 | 5.73 | 3.10 mm; форма: шестоъгълник; цвят: светложълт; наситен; чистота: око-чист; шлифовка: много добра; третиране: никакво.
Бележки

Много чист образец; дизайн ‘Hexaelongatis 35-35’, много добра шлифовка на Тан Пен.

Други образци
Андезин — образец 0305Андезин — образец 0306Андезин — образец 0129Андезин — образец 0410Андезин — образец 0331Андезин — образец 0320Андезин — образец 0726Андезин — образец 0727Андезин — образец 0267Андезин — образец 0342Андезин — образец 0345Андезин — образец 0349

Още информация от ‘Класификация’


Разновидност на албита; плагиоклазен фелдшпат с албит:анортит моларно съотношение в границите от 50:50 до 70:30.