Гемология
English | Български


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Андезин — образец 0345, снимка © НПМ
Андезин — образец 0345, снимка © НПМ

Андезинобразец 0345

Произход

Централна Африка
Демократична република Конго
Андезин — образец 0345, карта на находището
Данни

Тегло: 5.90 ct; размери: 15.61 | 11.31 | 8.52 mm; форма: овал; цвят: светложълт; наситен; чистота: око-чист; шлифовка: отлична; третиране: никакво.
Бележки

Много чист образец; дизайн ‘Tessellation 33 (E)’ [по-дълбока таблица]; на Аря Ахаван, отлична шлифовка на Тан Пен.

Други образци
Андезин — образец 0305Андезин — образец 0306Андезин — образец 0129Андезин — образец 0410Андезин — образец 0331Андезин — образец 0320Андезин — образец 0726Андезин — образец 0727Андезин — образец 0267Андезин — образец 0342Андезин — образец 0278Андезин — образец 0349

Още информация от ‘Класификация’


Разновидност на албита; плагиоклазен фелдшпат с албит:анортит моларно съотношение в границите от 50:50 до 70:30.