Гемология
English | Български


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Слънчев камък — образец 0623, снимка © НПМ
Слънчев камък — образец 0623, снимка © НПМ

Слънчев камъкобразец 0623

Произход

без точно находище [Африка]
Данни

Тегло: 7.49 ct; размери: 17.31 | 9.05 | 6.29 mm; форма: осмоъгълник; цвят: умерено светло оранжево-червен; много леко кафеникав; чистота: полупрозрачен; шлифовка: средна; третиране: никакво.
Бележки

Чист образец; смесен стил шлифовка.

Други образци
Слънчев камък — образец 0622

Още информация от ‘Класификация’


Скала; фелдшпат (олигоклаз) с включeния от хематит.