Гемология
English | Български


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Мрамор — образец 0613, снимка © НПМ
Мрамор — образец 0613, снимка © НПМ

Мраморобразец 0613

Произход

без данни за находище
Данни

Тегло: 44.45 ct; размери: 29.95 | 22.11 | 8.54 mm; форма: овал; цвят: много светлосив; чистота: полупрозрачен; шлифовка: средна; третиране: никакво.
Бележки

Чист образец; шлифовка стил кабошон.

Още информация от ‘Класификация’


Метаморфна скала, съставена от карбонати, предимно калцит.