Гемология
English | Български


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Хаулит — образец 0018, снимка © НПМ
Хаулит — образец 0018, снимка © НПМ

Хаулитобразец 0018

Произход

Северна Америка
САЩ
Хаулит — образец 0018, карта на находището
Данни

Тегло: 5.41 ct; размери: 13.44 | 9.89 | 4.55 mm; форма: овал; цвят: много светлосив; чистота: непрозрачен; шлифовка: добра; третиране: никакво.
Бележки

Чист образец; шлифовка стил кабошон.

Още информация от ‘Класификация’


Среща се в залежи на борати (Anthony et al., 2001—2005).