Гемология
English | Български


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Доломит — образец 0165, снимка © НПМ
Доломит — образец 0165, снимка © НПМ

Доломитобразец 0165

Произход

Южна Америка
Бразилия, Баия, Брумадо
Доломит — образец 0165, карта на находището
Данни

Тегло: 3.73 ct; размери: 11.54 | 9.39 | 5.97 mm; форма: овал; цвят: много светлосив; чистота: око-чист; шлифовка: отлична; третиране: никакво.
Бележки

Много чист образец; отлична смесен стил шлифовка на майстор шлифовчик Миро, Идар-Оберщайн. Източник: Алес Патрик Криванек, Saint Claire Finest Jewels.

Още информация от ‘Класификация’


Формиран от диагенеза или хидротермален метасоматизъм на варовик; основен компонент на някои контактни метаморфни скали и мрамори; скалeн примес в хидротермални жили, в карбонатити и ултрамафични скали (Anthony et al., 2001—2005). Фасетираните образци са много редки.