Гемология
English | Български


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Данбурит — образец 0502, снимка © НПМ
Данбурит — образец 0502, снимка © НПМ

Данбуритобразец 0502

Произход

Централна Америка
Мексико, Чаркас
Данбурит — образец 0502, карта на находището
Данни

Тегло: 0.74 ct; размери: 6.69 | 4.64 | 3.45 mm; форма: осмоъгълник; цвят: безцветен; чистота: око-чист; шлифовка: много добра; третиране: никакво.
Бележки

Много чист образец; много добра шлифовка стил радиант. Източник: Дейвид Уайнберг, Multicolour Gems Ltd.

Други образци
Данбурит — образец 0327Данбурит — образец 0122Данбурит — образец 0234Данбурит — образец 0546Данбурит — образец 0485Данбурит — образец 0501

Още информация от ‘Класификация’


В гранит и метаморфозирали карбонатни скали, свързани с хидротермална дейност (Anthony et al., 2001—2005).