Гемология
English | Български


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Данбурит — образец 0485, снимка © НПМ
Данбурит — образец 0485, снимка © НПМ

Данбуритобразец 0485

Произход

Централна Америка
Мексико
Данбурит — образец 0485, карта на находището
Данни

Тегло: 1.01 ct; размери: 9.25 | 5.90 | 3.60 mm; форма: шестоъгълник; цвят: безцветен; чистота: око-чист; шлифовка: отлична; третиране: никакво.
Бележки

Много чист образец; дизайн ‘Hexaelongatis 4’, отлична шлифовка на Тан Пен.

Други образци
Данбурит — образец 0327Данбурит — образец 0122Данбурит — образец 0234Данбурит — образец 0546Данбурит — образец 0501Данбурит — образец 0502

Още информация от ‘Класификация’


В гранит и метаморфозирали карбонатни скали, свързани с хидротермална дейност (Anthony et al., 2001—2005).