Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Хранилище > Данбурит


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен

Данбурит — образци [изглед галерия]


В гранит и метаморфозирали карбонатни скали, свързани с хидротермална дейност (Anthony et al., 2001—2005).
Данбурит — образец 0327
0327
Танзания
Данбурит — образец 0122
0122
Мексико
Данбурит — образец 0234
0234
Мексико
Данбурит — образец 0546
0546
Мексико
Данбурит — образец 0485
0485
Мексико
Данбурит — образец 0501
0501
Мексико
Данбурит — образец 0502
0502
Мексико

Данбурит — образци — 7
страница 1